Kom ihåg!

I den här utbildningen ger vi kunskap om olika funktionsnedsättningar för att underlätta i förberedelser och möten. Tänk på att alla människor är olika och vill bli bemötta utifrån egna förutsättningar. Variationen mellan människor med samma slags funktionsnedsättning är lika stor som variationen mellan människor i allmänhet. Tipsen vi ger kan förhoppningsvis underlätta men är inte sanningar för alla. Våga fråga!

En rad av figurer som rör sig framåt. En person drar en väska efter sig, en person går med käpp, ett barn skuttar, en person går med barnvagn, en person är gravid , en person går till synes utan problem, en person använder rullstol

Känslighet för vissa ämnen

Bild på ett nyss utsprucket löv

Begreppet överkänslighet  används när personer får besvär efter kontakt med vanliga ämnen som människor i allmänhet tål. Det finns många symtom och många olika orsaker till besvär men här. Här tar vi upp några av de vanligaste.

I Västra Götaland självrapporterar cirka 10 procent av invånarna i åldern 16-84 år i Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2018 att de har astma. Cirka 32 procent av invånarna uppger allergi.1 Under de senaste tio åren har överkänslighet för dofter och kemiska ämnen ökat. Det har fått namnet sensorisk hyperreaktivitet (SHR). Fler kvinnor än män drabbas av doftöverkänslighet.2

Vad kan det innebära?

Astma, allergier och doftöverkänslighet kan ge liknande symtom men reaktionerna i kroppen skiljer sig år. Vid allergi reagerar kroppens försvar, immunsystem, när kroppen utsätts för proteiner som finns i olika ämnen. Hur starka symtomen är varierar från person till person. Allvarligast är andnöd som kan vara livshotande. Allergier kan också ge snuva, kliande ögon, munhåla och svalg, svullna läppar, hudutslag, magsmärtor, diarré, huvudvärk och illamående. Vanliga allergiframkallande ämnen är kvalster, damm och pollen från exempelvis björk, gräs och gråbo, samt pälsdjursallergen från katt, hund och häst. Dessutom finns det allergi mot födoämnen som exempelvis nötter.

Glutenintolerans är en annan typ av allergi som innebär att man inte tål proteinet gluten som bland annat finns i vete, råg och korn. Det är en kronisk sjukdom där glutenproteinet startar en inflammation i tarmen. Laktosintolerans är däremot inte någon allergi utan avsaknad av ett enzym i tarmen.

Vid sensorisk hyperreaktivitet (SHR) reagerar kroppen på dofter, lukter och produkter som är vanliga i vår omgivning, i koncentrationer som normalt inte anses var giftiga eller skadliga. SHR anses bero på en hyperreaktivitet, en ökad retbarhet, i de sensoriska nerverna i luftvägarna. De sensoriska nerverna är extra känsliga och reagerar på mycket små mängder av ämnen som man andas in. Utlösande faktorer kan vara parfym, rakvatten, kosmetika, doftande blommor, parfymerade produkter som tvättmedel, rengöringsmedel och olika kemikalier som målarfärg, lösningsmedel och tobaksrök. Förutom luftvägssymtom får en del personer med SHR också mer allmänna besvär som huvudvärk, yrsel, trötthet och svettningar.


Reflektera!

  1. Vad gör du om du märker att en kollega doftar parfym, rakvatten eller något annat starkt doftande hygienmedel?   
  2. Vad kan du och din verksamhet göra för att miljön ska vara tillgänglig för personer med olika slags överkänslighet mot allergener och dofter?

Västra Götalandsregionens har riktlinjer för dofter och tobaksrök som gäller alla medarbetare

 


 Tänk på att:

Om du har möjlighet att påverka den yttre miljön är det bra att tänka på att vissa växter är bättre ur allergisynpunkt. Utomhus gäller som grundregel att välja träd, buskar och andra växter som inte har frömjöl som sprids med vinden. Insektspollinerande arter av träd, buskar och örter, vars blommor har svag eller ingen doft, kan som regel användas. När det gäller gräs – välj sorter som blommar sent eller växer långsamt6

Överenskommelse angående allergiker och synskadad person med ledarhund

Personer med astma eller allergi och personer med synskada har samma rätt till delaktighet. Det är den ansvariga partens sak att finna lösningar som fungerar för båda parter. Antaget av Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund 2017. 7


Vill du veta mer?

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2018 (öppnas i nytt fönster)

2 Dofter i vården (öppnas i nytt fönster)

Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök, beslutad HSU 20081001

4 Rökfri Västra Götalandsregion (öppnas i nytt fönster)

Svalanmärkning av produkter Astma- och Allergiförbundet  (öppnas i nytt fönster)

6 Bra växtval Astma och Allergiförbundet(öppnas i nytt fönster)

7 Överenskommelse om ledarhund mellan Synskadades Riksförbund och Astma- Allergiförbundet (öppnas i nytt fönster)

Astma och allergiförbundet(öppnas i nytt fönster)