Utbildningsinformation

(Om problem att öppna hygienkörkort, prova en annan webbläsare tex Chrome)

Vem behöver utbildningen?

Denna grundutbildning i vårdhygien riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Den kan användas som en del av upplärning av ny personal samt som en repetitionsutbildning för dig som är mer erfaren. Innehållet kan även ses som en kunskapsbank som du när som helst kan använda dig av.

Är du anställd inom Västra Götalandsregionen ska du gå utbildningen genom att logga in på Lärplattformen. Du kan då följa din framsteg och resultat i Lärplattformen. 

Varför behövs utbildningen?

För att säkerställa att god hygienisk standard uppnås enligt hälso och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).

Hur lång tid tar det?

Utbildningen innehåller sju filmer som sammanlagt har en speltid på en timma. Hela utbildningen, filmer, diskussionsfrågor och hygienkörkortet kan ta upp till två timmar att genomföra. Utbildningen kan pausas vid behov.

Vad behövs för att göra den?

För att kunna ta del av utbildningen så behöver du sitta vid en dator med tillgång till hörlurar eller högtalare.

Vad ska du lära dig?

Du kommer att lära dig de vårdhygieniska grundprinciperna som alla medarbetare i sjukvården ska ha kunskap om.
Detta för att minimera risken att du som personal bidrar till smittspridning.

Utbildningen berör också hur du kan arbeta förebyggande för att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Kunskaper

När du har gått igenom introduktionen så förväntas du kunna:

 • Hur smittspridning sker
 • Basala hygienrutiner
 • Arbetskläder i patient- och vårdrelaterad arbete
 • Punktdesinfektion och städning som vårdpersonal ansvarar för
 • Vad desinfektion är och skillnaden på spol- och diskdesinfektor
 • Vad renrutin är

Förhållningssätt

Efter genomgången utbildning utvecklar du ett medvetet förhållningssätt som innebär att de vårdhygieniska grundprinciperna alltid 
är en del vid det patientnära arbetet.

Hur ser utbildningen ut?

Innehåll

Du kommer att få se sju filmer som är ungefär tio minuter långa. Filmerna handlar om;

 • Ämnet vårdhygien
 • Hur smittspridning sker
 • Basala hygienrutiner
 • Arbetskläder i vården
 • Punkdesinfektion och städning i vårdmiljö
 • Desinfektion/spol och disk 
 • Renrutin. 

Till varje film finns diskussionsfrågor, de är tänkta som förslag på punkter som kan lyftas på den egna arbetsplatsen och användas som underlag i fortsatta diskussioner. De kan även användas till ett vårdhygieniskt förbättringsarbete i verksamheten.

Uppföljning

Att du har genomfört hygienkörkortet kan följas upp genom att du skriver ut resultatet av hygienkörkortet på papper och redovisar för din närmsta chef, eller av denna utsedd person.

Godkännande

Du är godkänd på utbildningen när du gått igenom alla innehållsdelarna och svarat alla rätt på hygienkörkortet.

Hur kan utbildningen bli bättre?

Du är välkommen att lämna synpunkter till utbildningens kontaktperson, Osk Atladottir.

Lämna gärna synpunkter om; utbildningens innehåll var bra, om utbildningen var uppbyggd på ett bra sätt. Och om du kan använda det du har lärt mig i ditt dagliga arbete. Var det något du saknade i utbildningen? Om du fick önska fritt - vad skulle du vilja förändra i utbildningen?

Lycka till!

 

Kontaktperson
Osk Atladottir, hygiensjuksköterska Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskare
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kerstin Möller, hygiensjuksköterska Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Beställare
Carin Gebäck, hygienläkare sektionschef Vårdhygen,  Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad

Senast ändrad
2017-05-17