Utbildningsinformation

OBS!

Lärportalen Totara är VGR:s nya lärmiljö dit våra digitala utbildningar flyttas in löpande från Lärplattformen Pingpong. Har du en påbörjad utbildning i Pingpong ska du göra den klar här senast 2020-11-18. Endast färdiga resultat flyttas med från Pingpong till Lärportalen Totara.

För vem är utbildningen?

Vi har skapat utbildningen för dig som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat på Västra Götalandsregionens sjukhus, skolor eller andra platser.

Utbildningen är lika användbar för såväl medarbetare som chefer och arbetsledare. Du behöver inte ha några förkunskaper, men med nyfikenhet och experimentlusta blir utbildningen ännu roligare.

Hur ser utbildningen ut?

En introduktionsfilm i början av utbildningen beskriver dess innehåll och hur man genomför den. Du behöver inte göra något test för att klara utbildningen, utan du blir godkänd när du gått igenom alla sju avsnitt.

För att starta utbildningen, klicka på "Starta utbildningen" i vänstermenyn.

Till dig som chef, se vidare under Dokument.

Hur lång tid tar det?

Lite beroende på hur mycket du och dina kollegor tidigare har jobbat med frågor som rör maten ur ett klimatperspektiv tar själva webbutbildningen ungefär mellan 45 och 60 minuter att göra.

Utbildningen är uppdelad i sju avsnitt och när du är färdig med ett avsnitt kan du gå vidare till nästa eller pausa, för att sedan fortsätta där du slutade.

Vad behövs för att göra den?

Helst bör du använda en dator för att göra utbildningen, men du kan även använda en surfplatta eller mobiltelefon. I ett par moment kan du spara ner dokument på din dator, och det kan vara bra om du har möjlighet att skriva ut dessa.

Utbildningen innehåller flera spännande videoklipp med ljud, och talet i klippen är även textat. Om du vill ha texten på sidorna uppläst går det bra att använda ett vanligt datorprogram för detta.

I ett av avsnitten får du reflektera över utmaningar och möjligheter som du ser med arbetet att göra maten mer klimatsmart. Efter genomförd utbildning rekommenderar vi därför varmt att dessa tankar och idéer tas upp vid ett efterföljande möte på din arbetsplats.

Vad ska du lära dig?

Utbildningen ska ge dig mer kunskap om matens klimatpåverkan, och hur vi steg för steg kan minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén. Du får inblick i vilka mål som vi arbetar mot i Västra Götalandsregionen, men även många praktiska tips som du kan använda själv i ditt arbete.

Utbildningen innehåller även avsnitt som handlar om vårt eget och andras förhållningssätt, samt hur man kan bemöta olika invändningar mot klimatsmart mat.

Förhoppningsvis inspirerar utbildningen till nya tankar och idéer som du och dina kollegor kan omsätta på er arbetsplats.

Hur kan utbildningen bli bättre?

Genom att svara på utvärderingen så bidrar du till utbildningens innehåll och kvalité. Du är också alltid välkommen att kontakta utbildningens kontaktperson Anna Teghammar.

 

Kontaktperson
Anna Teghammar, miljöstrateg, Koncernkontoret

Granskare
Britta Florén, RISE jordbruk och Livsmedel

Ägare och beställare
Gustaf Zettergren, miljöchef, Koncernkontoret

Publicerad
2018-09-11

Uppdaterad
2018-09-11