Utbildningsinformation

 Om problem att komma åt hygienkörkortet byt webbläsare till Chrome

Vem ska göra testet?  

Hygienkörkortet finns för all personal inom kommunal vård- och omsorg som arbetar omvårdnadsnära och omfattas av föreskriften basal hygien 2015:10.

Varför ska man göra ett hygienkörkort?

För att säkerställa att du och all berörd personal har uppdaterad kunskap om basala hygienrutiner så att god hygienisk standard uppnås enligt hälso och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Hygienkörkortet bör upprepas årligen.

Test för grundläggande hygienkörkort

Här kan du testa dina kunskaper i grundläggande Vårdhygien och därefter erhålla ett hygienkörkort. Innan du gör testet bör du uppdatera dig genom att titta på filmen Basal hygien i vård och omsorg samt läsa rutinen Grundläggande vårdhygieniska principer här till vänster under länkar.

Hur lång tid tar det?

Hygienkörkort, film och uppdatering av rutiner tar ungefär 20 minuter att genomföra. Själva hygienkörkortet tar ca 10 minuter.

Vad behövs för att göra det?

För att kunna göra hygienkörkortet så behöver du ha tillgång till internet och en dator.

Hur ser utbildningen ut?

Innehåll

Kunskapstestet består av tolv frågor med olika svarsalternativ. Observera att vissa frågor kan ha två rätta svar.

Uppföljning

Att du har genomfört hygienkörkortet kan följas upp genom att du skriver ut resultatet av hygienkörkortet på papper och redovisar för din närmsta chef, eller av denna utsedd person. Det gör du genom att trycka på ”Skriv ut resultat”, skriv in ditt för- och efternamn.

Vid problem med utskrift högerklicka och tryck på förhandsgranska i rullistan. Därefter ”Skriv ut” på symbolen uppe i vänstra hörnet.  

Godkännande

Du är godkänd när du har genomfört hygienkörkortet och fått rätt på alla frågor.

Hur kan utbildningen bli bättre?

Du är välkommen att lämna synpunkter om hygienkörkortets innehåll till kontaktpersonen
Roseli Sandbreck

Lycka till!

 

 

 

Kontaktperson
Roseli Sandbreck
Hygiensjuksköterska Vårdhygien,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Faktagranskning
Maria Engström
Hygiensjuksköterska Vårdhygien,
Södra Älvsborg

Therese Mård
Hygiensjuksköterska Vårdhygien,        Skaraborg  

Lotta Osbeck                         Hygiensjuksköterska Vårdhygien,     Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kristina Svantesson             Hygiensjuksköterska Vårdhygien,                   Nu- sjukvården

Ingemar Qvarfordt                                   Hygienläkare Vårdhygien,                 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Beställare
Carin Gebäck, hygienläkare, Sektionschef Vårdhygien,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Senast ändrad
2019-08-20