Utbildningsinformation

För vem är utbildningen?

Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Västra Götalandsregionen, kommunal hälso- och sjukvård och privata vårdgivare med avtal inom Västra Götaland. Inga förkunskaper krävs.

Syfte med utbildningen

Syftet är att ge ökad kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård utifrån olika perspektiv, på ett generellt plan men också med koppling till framtidens Vårdinformationsmiljö.

Utbildningens upplägg

Utbildningen innehåller en introduktion på ca 10 minuter. Efter introduktionen följer fyra delar med olika tema kring digitalisering och dessa delar är något olika långa:

Digitalisering av hälso- och sjukvård ( 12 minuter)

Vård- och omsorgsinformatik (7 minuter)

Informationssäkerhet (10 minuter)

Etiska frågeställningar kopplat till digitalisering (18 min)

Till flera av delarna kommer det att kopplas fördjupningsmoduler där du kan fördjupa dej i ämnet. I de olika delarna finns också förslag på länkar som innehåller värdefull kunskap inom området. Utbildningen uppdateras löpande.

Det går att genomföra utbildningen individuellt men till vissa delar finns också ett antal frågor som lämpar sig för diskussion eller reflektion i grupp, såsom till exempel vid en arbetsplatsträff. Rekommendationen är då att webutbildningen genomförs innan; individuellt eller tillsammans i stor grupp. Kontrollera att det finns fungerande högtalare så att ljudet når ut beroende på situation.

Man bör diskutera frågorna i mindre grupp så att alla kommer till tals.

Det går att närsomhelst avbryta utbildningen och återuppta den från samma plats när det passar bättre. 

Utbildningen är frivillig.

Vad behövs för att göra den?

Du behöver en dator, en läsplatta eller en mobiltelefon och du behöver vara uppkopplat mot internet. Du behöver inte tillgång till intranätet utan kan göra utbildningen var som helst där det finns internetuppkoppling. Använd Chrome som webbläsare om du har tillgång till den.

Tänk på att du behöver hörlurar eller bra ljudutgång.

Vad ska du lära dig?

De lärmål som deltagaren förväntas uppnå genom utbildningen är följande:

Ökad kunskap om framtidens vårdinformationsmiljö.

Ökad förståelse för möjligheterna med digitalisering inom Hälso- och sjukvård och hur teknologier som sensorer, AI och API:er kan användas.

Förståelse för vikten av strukturerad dokumentation och nyttan med det.

Ökad kunskap om informationssäkerhet och det ansvar som åligger oss alla att skydda information.

Ökad medvetenhet om etiska frågeställningar kopplade till digitalisering.

Uppföljning

Om du är anställd inom VGR kommer din chef att kunna se att du genomgått utbildningen.

Hur kan utbildningen bli bättre?

Genom att svara på utvärderingen så bidrar du till utbildningens innehåll och kvalité. Du är också alltid välkommen att kontakta utbildningens kontaktperson victoria.mohlen@vgregion.se

 

 

 

Kontaktperson

Victoria Mohlén
victoria.mohlen@vgregion.se

Projektledare Utbildning FVM

Koncernkontoret VGR

Granskare

Annika Mortensen,  Ragnar Lindblad, Hans van den Brink, Sara Almvide, Monika Göransson, Katja Samsonova, Cecilia Lundmark

Ägare och beställare
Ragnar Lindblad

Programägare FVM

Koncernkontoret VGR

Publicerad
2019-04-12

Uppdaterad
2019-08-12